Pleno Ordinario 29-05-2014

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- Buffer 0 Pin It Share 0 0 Flares ×

OSOKO BILKURARAKO DEIALDIA

Idazki honen bidez Udaletxe honetan izango den Ohiko Bilkurara deitzen zaitut, datorren OSTEGUNEAN, 2014ko Maiatzaren 29n, 19:30ean lehenengo deialdian eta 2014ko Ekainaren 2an ordu berean bigarren deialdian, ondoko aztergaiak jorratzeko:

GAI-ZERRENDA

 1. 2014ko APIRILAREN 28an ETA MARTZOAREN 27an OSOKO BILKUREN AKTAK ONARTZEA, HALA BALEGOKIE

 1. 2012ko APARTEKO SOLDATARI DAGOZKION 44 LANEGUNEN ORDAINKETA ONARTZEKO DEKRETUAREN BERRI EMATEA.

 1. LANBIDEK ONARTUTAKO ENPLEGUA SUSTATZEKO TOKIKO EKINTZAK BATERA FINANTZIATU, GAUZATU ETA ZURITZEKO HITZARMENA.

 1. POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIAREN ETA ORTUELLAKO UDALAREN ARTEKO LANKIDETZA-HITZARMENA, TOKIKO POLIZIAREN OINARRIZKO ESKALAKO BITARTEKO AGENTEENTZAKO LAN-POLTSA SORTZEKO.

 1. BILDU UDAL TALDEAREN MOZIOA BANKU ETIKAREKIKO ELKARLANARI BURUZKOA.

 1. ORTUELLAKO UDALAREN MANIFESTUA, SEXU ASKATASUNARI ETA SEXU DIBERTSITATEARI BURUZKOA 

 1. ONARTUTAKO DEKRETUEN BERRI EMATEA.

 1. GALDERAK ETA BESTELAKOAK.

CONVOCATORIA A AYUNTAMIENTO PLENO

Se convoca a Vd. a la Sesión Ordinaria que se celebrará en este Ayuntamiento en primera convocatoria el JUEVES, día 29 de Mayo de 2.014, a las 19:30 horas y en segunda el día 2 de Junio de 2.014 a la misma hora, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA

 1. APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES CELEBRADAS LOS DIAS 27 DE MARZO Y 28 DE ABRIL DE 2.014.

 1. DAR CUENTA DEL DECRETO DE APROBACION DEL PAGO DE 44 DIAS DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL 2012

 1. CONVENIO PARA LA COFINANCIACION, EJECUCION Y JUSTIFICACION DE LAS ACCIONES LOCALES DEL DE PROMOCION DE EMPLEO APROBADAS POR LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

 1. CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ACADEMIA DE POLICIA Y EMERGENCIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE ORTUELLA PARA LA CREACION DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AGENTES INTERIONOS PERTENECIENTES A LA ESCALA BASICA DE POLICIA LOCAL.

 1. MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DE BILDU SOBRE LA COLABORACIÓN CON LA BANCA ETICA

 1. MANIFIESTO DEL AYUNTAMIENTO DE ORTUELLA SOBRE LA LIBERTAD Y DIVERSIDAD SEXUAL.

 1. DACION DE CUENTAS DE DECRETOS

 1. RUEGOS Y PREGUNTAS

0 Flares Facebook 0 Twitter 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Email -- Buffer 0 Pin It Share 0 0 Flares ×

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

*

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>